Räcker det med sociala medier?

För webbyråer så handlar mycket om att skapa en helhetsprofil och en tydlig visuell framtoning för olika företag. Det är en del av såväl verksamhetens funktionella aspekt, som ren och skär marknadsföring. Traditionellt sett så har hemsidor varit den centrala punkten för all internetnärvaro. Men på senare tid så har sociala medier i stor utsträckning såväl ersatt som trängt bort det upplevda behovet av hemsidor. I sin tur har många övervägt att helt och hållet skippa hemsidan och istället fokusera på diverse sociala medier. Men är det verkligen en bra idé.

Även om hemsidor inte längre är lika centrala som förr i tiden, så spelar de fortfarande en väldigt viktig roll. Inte bara blir det en sorts mittpunkt för en verksamhet, utan det skapar även rätt förutsättningar för att folk ska hitta den information de letar efter. Särskilt då det förenas med en egen domän. I dessa fall kan man även knyta e-post och liknande tjänster till en och samma punkt.

Men tiderna förändras. Förr ansågs ett icke-mobilt nummer i det fasta nätet vara ett seriositetstecken. Men numera är det som hugget eller stucket vilken sorts nummer som verksamheten har. Kanske kommer det ske en liknande process när det gäller hemsidor. Om några år kanske sociala medier istället blir den centrala punkten för diverse verksamhetens internetnärvaro. Fast då diverse tjänster kommer och går, så kommer det definitivt kräva en hel del ansträngning om man vill se till att närvara på samtliga populära sociala medier.