Mobilanpassning av hemsidor

De senaste åren har gjort det uppenbart att en stor del av de människor som använder internet, gör det via mobiltelefoner och surfplattor. Vad som tidigare varit en företeelse som varit nära förknippad med datorer har nu kommit att bli något helt annorlunda. Detta är ett skifte som på många sätt är väldigt symboliskt, då det även markerar en övergång gällande internets användningsområde. Vad som tidigare var ett nät som främst var funktionellt och med ett praktiskt syfte, har nu kommit att bli ett vardagsnöje eller något som används på ett annat sätt. I och med detta har det även inletts en sorts mobilisering av hemsidor, då det inte längre är möjligt att designa hemsidor med stora skärmar i åtanke. Tvärtom måste hemsidor vara flexibla nog att fungera även på små skärmar.

Denna utveckling har gått i två faser. Den första innebär att många skapade två parallella versioner av sin hemsida. En som var särskilt anpassad för små skärmar, medan en var anpassad för stora skärmar. Ofta resulterade detta i att den mobilanpassade hemsidan saknade mycket av den funktionalitet som kännetecknade den vanliga hemsidan. I många fall till användares förtret.

Den andra fasen innebär att man slutade skapa särskilda mobila hemsidor. Utan istället fokuserade på dynamisk design, eller så kallad responsiv design, där hemsidans layout automatiskt anpassade sig utifrån skärmstorleken på besökarens enhet. Numera är det ett måste att erbjuda samma funktionalitet och användarupplevelse, oavsett om besökaren använder en dator eller mobiltelefon. På sätt och vis har det inneburit att internet har harmoniserats, och faktiskt blivit mer lättanvänt.